Spansklärarföreningen i Västra Sverige

APEOS – Asociación de Profesores de Español del Oeste de Suecia

Välkommen

Spansklärarföreningen i Västra Sverige är en ideell, ej facklig sammanslutning, vars uppgift är att främja spanskundervisningen och bevaka spanskans ställning som undervisningsämne i Sverige.

Föreningens syfte är att:

  • Skapa kontakt mellan lärare i spanska och utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter och idéer när det gäller spanskundervisningen.
  • Bevaka möjligheterna till fortbildning för lärare i spanska.
  • Förmedla information om Spanien och den spansktalande världen.

Aktuellt