Om APEOS

Asociación de Profesores de Español del Oeste de Suecia

Spansklärarföreningen i Västra Sverige (APEOS) bildades 1982 och samlar spansklärarkollegor och andra spanskintresserade främst i Västra Sverige men välkomnar även medlemmar från andra delar av Sverige.

APEOS ordnar medlemsmöten flera gånger per år. På hösten arrangerar vi spansklärardagar.Till dessa möten bjuder vi vanligtvis in gästföreläsare men vi träffas även för att skapa nätverk, byta erfarenheter och diskutera betygsättning, prov och skolutbyten m.m.

Vi verkar också som en länk till Resurscentrum vid Spanska Ambassaden, Instituto Cervantes och Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering vid Uppsala universitet.

Som medlem i vår förening får du  information om och inbjudningar till program och aktiviteter som rör fortbildning, Spanien och Latinamerika.

APEOS har en systerförening med säte i Stockholm, SPLF (Spansklärarföreningen i Stockholm). De båda föreningarna samarbetar som en riksförening genom CAPES (Coordinadora de Asociaciones de Profesores de Español de Suecia) i kontakter med svenska myndigheter och internationella organisationer.

CAPES är medlem i FIAPE (Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español).

Tillsammans med Språklärarnas Riksförbund är CAPES remissinstans i frågor som rör undervisningen i moderna språk.

De senaste åren har CAPES vid två tillfällen arrangerat fortbildningsresor till Spanien för medlemmarna i SPLF och APEOS.

CAPES
Fiape

Aktuellt