Kontakt

Kontakt

För frågor om föreningen, vänd dig till info@spansklararforeningen.se eller till någon av våra styrelsemedlemmar.

Contacto

Preguntas sobre esta asociación, por favor dirígirse a info@spansklararforeningen.se o a la junta directiva.

Styrelse – Junta Directiva 2023

Anca Chimoiu (Ordförande)

E-post: amchimoiu@yahoo.com

Maria Cao Mata (Kassör)

E-post: spansklararforeningen@gmail.com

Ana Evers

E-post: anaevers15@gmail.com

Marilyn Mansilla

E-post: marilyn_mansilla@hotmail.com

Ilaria Simeone

E-post: ilaria.simeone@hotmail.com

Manuela Toscano Salvador

E-post: manuela.toscano.salvador@grundskola.goteborg.se

Aktuellt