Integritetspolicy för Spansklärarföreningen

Senast uppdaterad: 2023-09-17

Vi på Spansklärarföreningen värnar om din integritet och vi är fast beslutna att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter. Genom att använda vår webbplats [www.spanskararforeningen.se] samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss när du interagerar med vår webbplats. Det kan inkludera, men är inte begränsat till, följande:

 1. Namn
 2. E-postadress
 3. Telefonnummer
 4. Adress
 5. Användarinformation (t.ex. användarnamn och lösenord om du registrerar dig)
 6. Demografisk information
 7. Information om ditt användarbeteende på vår webbplats (t.ex. sidvisningar, klick, tid på webbplatsen)

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. För att tillhandahålla de tjänster och produkter du begär.
 2. För att kommunicera med dig och besvara dina förfrågningar.
 3. För att förbättra och anpassa din upplevelse på vår webbplats.
 4. För att skicka marknadsföringsmeddelanden om våra produkter och tjänster, om du har gett ditt samtycke.
 5. För att analysera användardata och förbättra vår webbplats och våra tjänster.

Delar vi dina personuppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller för att skydda vår webbplats och våra användare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst eller andra typer av olaglig behandling. Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna policy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till och rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Om du vill utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@spansklararforeningen.se.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida och ange det senaste uppdateringsdatumet.

Vi uppmanar dig att regelbundet granska vår integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Tack för att du väljer oss!